A Gangesz és a Duna

2012 Január 24-én „A Gangesz és a Duna, ahogy a magyar és az indiai gyermekek belső világában megjelenik” címmel gyerekrajz-kiállítás nyílik a budapesti Kossuth Klubban. A tárlat a rajzokon keresztül egy hónapon át enged bepillantást az indiai és magyar gyerekek elképzeléseibe egymás nagy folyóiról. (Lásd az összes pályamunkát lejjebb, bejegyzésünk galériáiban)

Az esemény akár kísérletként is felfogható: hogyan viszonyulunk más kultúrákhoz, az ismeretlenhez, és hogyan magyarázzuk meg magunknak a hasonlóságokat és különbségeket. A kísérlet magva két, egymásra reflektáló gyermekrajz-pályázat, egy indiai és egy magyar.

A Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ 2011 február 10-én, Új-Delhiben megrendezett versenyében indiai iskolás korú gyerekek rajzoltak, festettek „Európa folyójáról”, a Dunáról. A szervezet harminchat éve rendre meghirdeti „On the Spot” elnevezésű pályázatát 5-18 éves tanulók számára. Az idei felhívás 25 helyi iskolának szólt, akik egyenként 10-10 főt nevezhettek be. Végül 10 iskola 105 tanulója vett részt a megmérettetésben, akik a 6-16 éves korosztályból kerültek ki. Semmilyen speciális ismeretük nem lévén, a szervezők képeket és egy kisfilmet mutattak a gyerekeknek a folyó által érintett országokról, illetve egy minikiállítást is megnézhettek a verseny helyszínéül szolgáló Kulturális Központ épületében. Ezt követően születtek meg az alkotások.

Duna és Gangesz

A rajzpályázat indiai fordulója

A három óra alatt készült versenymunkákat a Shankar Nemzetközi Gyermekrajz Verseny szakértői bírálták el, melyeket öt korcsoportra bontva díjaztak (6-7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 évesek). A nyertesek áprilisban, egy átadó ünnepség keretein belül kapták meg jutalmukat.

Tizenhét nyertes darab, Kovács Tibor, a Kulturális Központ igazgatója közbenjárásával, egy rövid időre az Agrához került. A rajzok minőségére, a képi megfogalmazások egyediségére csodálkozva, a Társaság egy megosztott kiállítás mellett döntött. Az országházat hagymakupolákkal viszontlátva arra gondoltunk, érdekes lenne tudni, a magyar gyerekek hogyan festenék meg mondjuk a benáreszi lépcsőket.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel együttműködésben, Hogyan képzeled el a Gangeszt? címmel mi is rajzpályázatot írtunk ki a budapesti iskolák számára, november 15-én. Ennek leadási határideje 2012 január 9, a zsűrizés pedig 13-án történik majd. A döntnökök Magyar József festőművész, Bakos Tamás grafikus, valamint Varga Ferenc pedagógiai szakértő lesznek.

Mohit, 15 éves

A 15 éves Mohit díjnyertes munkája

A nyertes munkákat az indiai rajzokkal együtt 2012 január – februárjában állítjuk ki az Agra központjában, a budapesti Kossuth Klubban. Mivel 2012 az Indiát is megjárt nagy kutatónk, Kőrösi Csoma Sándor halálának 170. évfordulója is, a pályázat, a kiállítás és a rendezvények szervezésében a Csoma Szobája Alapítvány nyújtott segítséget.

A január 24-én, 18 órakor kezdődő megnyitó nem csak a magyar pályázat eredményhirdetése lesz, de egy előadássorozat első, programadó rendezvénye is. A kiállítás ugyanis a kulturális interpretáció belső folyamatának sokrétűségét állítja középpontba. Hogyan értelmezi magának a világot, milyennek lát más tájakat, más kultúrákat a gyermek, aki még saját kultúráját is épp csak „tanulja”? Mi ragad meg egy európai és egy indiai gyereket a másik világából, mi lesz ismerős neki, és miért éppen az?

Bár a mai információáradat szabadnak és határtalannak tűnik, mégis léteznek korra, nemre, de egyes kultúrákra is jellemző megismerési módok, ahogyan a kifejezés módjai is változatosak. Éppen ezért nem csak az érdekes, a gyerekek hogyan értették meg és hogyan fejezték ki azt, amit a Dunáról vagy a Gangeszről tudnak, de az is, hogy mi mit látunk bele ezekbe a képekbe.

A Duna és a Gangesz. Az Agra Utazási Társaság rendezvénye

A kísérlet tehát ránk, nézőkre is vonatkozik, hiszen a kiállítás kapcsán nekünk nyílik lehetőségünk a világ két szegletébe egyszerre bepillantást nyerni. Ehhez segítségül egy hat előadásból álló sorozatot indítunk útnak, amik egyfelől a gyermekrajzok pszichológiájával, másfelől a Gangesz kultúrtörténetével foglalkoznak. Az előadások három alkalommal kerülnek megrendezésre. A program a következő:

2012 Február 3, Péntek

 • 18.00- 18.50 Gyermekrajzok pszichológiája I.
  A gyermeki fantázia teremtette képek (az óvodáskorú gyermekek rajzi világa)
  Előadó: Dr. Göbel Orsolya
 • 19.00- 19.50 A Gangesz kultúrtörténete I.
  Előadó: Dr. Radnóti Alice

2012 Február 10, Péntek

 • 18.00-18.50 Gyermekrajzok pszichológiája II.
  Gyermekrajzok, kamasz-művek szimbólumvilága – utak a Gangesztől a Dunáig
  Előadó: Dr. Kárpáti Andrea
 • 19.00-19.50 A Gangesz kultúrtörténete II.
  Előadó: Dr. Radnóti Alice

2012 Február 21, Kedd

 • 18.00-18.50 Gyermekrajzok pszichológiája III.
  A gyermekrajzok tudományos elemzésének módszerei
  Előadó: Dr. Vass Zoltán
 • 19.00- 19.50 A Gangesz kultúrtörténete III.
  A helyszín India. Az On The Spot című riportműsor (Spektrum TV) benáreszi epizódjának vetítése, a műsor készítőinek ajánlásával

A kiállításra és az előadásokra gyakorlatilag mindenkit várunk, a kutatóktól, műértőktől kezdve, szülőkön és érdeklődőkön, tanárokon és osztályokon át egészen a gyerekekig. Az előadások hangvétele és nyelvezete az érdeklődő közönséghez igazított, és ami nagyon fontos, a rendezvénysorozat egésze ingyenes.

A megnyitó

Tegnap, azaz 2012. január 24-én sikeresen elindult a “Gangesz és Duna” nemzetközi gyermekrajz kiállításunk. Este hatkor a Kossuth Klub díszterme zsúfolásig megtelt rajzokkal, gyermekekkel, szülőkkel és vendégekkel. Mondhatjuk, hogy a kultúra jövője jó kezekben van. Bár a verseny eredményhirdetésekor voltak helyezettek, díjak, beszédek és vélemények, ezen az estén mindenki nyert valamit.

Mit is? A könyveken, okleveleken, a nagy tálca sütiken túl ünnepi jókedvet, és az alkotások látványát. Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy ritka az ilyen kiállítás – nem a felnőttek vitáznak a képek felett, kapucínerrel a kézben arról hogy “mit akart kifejezni a művész”. A kis művészek ott voltak, az esemény pedig nem kritikáról, hanem a befogadásról szólt.

A megnyitón Nagy Elek képviselt minket, aki egyben a ceremóniamesteri feladatokat is ellátta – nem kis feladat lehetett a sok nevet és díjat emlékezetében tartani. A beszédeket illetően említsük meg Varró Dániel védnökünk frappáns versét, a díjak átadói közül Kucsák László országgyűlési képviselőt, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának alelnökét, illetve Sárik Zoltánt, a MFFPPTI elnökét.

A szép és aranyos alkotások (pontosabban rajzok, festmények, digitális montázsok, és kitudjamilyen zsírkrétarajzok) nehéz feladat elé állították a zsűrit: Magyar József festőművészt, Bakos Tamás ELTE vizuális kultúra tanszékvezetőt és Varga Ferenc MFFPPTI pedagógiai szakértőt. Legszívesebben minden gyereknek adtak volna jutalmat – tulajdonképpen adtak, hiszen India albumot mindenki kapott; de jó érzés volt látni azt is, hogy a gyerekek az ünnepség után a saját kiállított képeik előtt mosolyogtak a kameráknak.

Teljesen felesleges szavakkal leírni az este hangulatát, ehelyett lássunk képeket. Köszönjük a szervezőtársainknak: a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központnak, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnek és a Csoma Szobája Alapítványnak munkájukat, valamint minden vendégünknek a részvételt. Elsősorban persze a gyerekeknek köszönjük, akik ilyen széppé tették a tegnap estét. Képeiket, az indiai gyerekekével együtt hamarosan nem csak a kiállításon, de itt a blogon is láthatjuk majd.

Egy dolog maradt hátra: felhívjuk a figyelmet, hogy a kiállítás egy hónapig ingyenesen látogatható, akárcsak azok a pszichológiai és kultúrtörténeti előadások, melyek a következő hetekben segítenek a rajzok megértésében. Csak hogy elmondhassuk, mi is törtük a fejünket azon, hogy “mit akart kifejezni a művész”. Kapucíner is lesz.

Bejegyzés megosztása:

Kapcsolódó

Az AGRA Kulturális Utazási Társaság és a KRE BTK “Móksa” Szabadbölcsész Önképzőkörének közös rendezvényén Xeravits Géza teológus professzor a zsidó – keresztény hagyomány értelmezésében tárja fel három világvallás szent helyeinek történetét.